Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování

Webové stránky představují výzkumný projekt TA ČR s názvem „Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování“, který je realizován na Fakultě sociálních studií ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Kód projektu

TL01000351

Období řešení projektu

04/2018–09/2020

Poskytovatel

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Program

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Kategorie VaV

Aplikovaný výzkum


Výzkumy prokázaly, že je proces změny v oblasti sociálních programů s využitím participativního hodnocení a měření signifikantně rychlejší. V současnosti v České republice neexistují nástroje k responzivní evaluaci komunitní práce. Mnoho evaluací se zaměřuje na to, co funguje a co ne, více než na faktory, které přispěly k úspěchu a jak tyto faktory replikovat, udržovat a vytvářet nové způsoby jejich využití. V této perspektivě současného stavu řešení problému v České republice je vyvinutí evaluační software zcela inovativní, včetně zapojení obyvatel lokalit či jiných stakeholderů do evaluačního procesu.

Cílem projektu je vyvinout a do praxe zavést software, který umožní responzivní evaluaci komunitní práce. Software umožní správu komunitních projektů, úkolů, termínů a indikátorů a na základě vložených dat o komunitním projektu poskytne analytické údaje o průběhu a naplnění jeho cílů.

Typickým uživatelem softwaru budou realizátoři projektů komunitní práce (neziskové organizace, církevní organizace, samosprávy – krajské a obecní), Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování, případně resortní ministerstvo.
TA ČR Projekt TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2020