Aplikační garanti

logo DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO – OPAVSKÁ
Kratochvílova 3, Ostrava, 702 00
+420 599 525 941 | info@dchoo.charita.cz | dchoo.caritas.cz
logo ZAHRADA 2000 z. s.
Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník
+420 775 492 334 | info@zahrada2000.cz | www.zahrada2000.cz
logo ČLOVĚK V TÍSNI O. P. S.
Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha 2
+420 226 200 400 | mail@clovekvtisni.cz | www.clovekvtisni.cz
logo AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
+420 234 062 445 | sekretariatasz@mmr.cz | www.socialni-zaclenovani.czTA ČR Projekt TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2020