Software

Software je na základě souhlasu s licenčními podmínkami dostupný zdarma pod tímto odkazem: https://evka.osu.cz/home
TA ČR Projekt TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2020