O projektu

Název projektu: Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování

Cílem projektu je inovativně ve spolupráci technických a netechnických oborů a aplikačních garantů vyvinout a do praxe zavést software, který umožní responzivní evaluaci komunitní práce. Software umožní správu komunitních projektů, úkolů, termínů a indikátorů a na základě vložených dat o komunitním projektu poskytne analytické údaje o průběhu a naplnění jeho cílů. Využívání softwaru zlepší účinnost a efektivnost intervencí komunitní práce, k jejímž cílům patří posilování sociálního začlenění skrze participaci občanů na řešení jimi definovaných obtížných situací. Celkově budou vytvořeny datové soubory pro vývoj softwaru, vyvinut evaluační software, zpracován manuál, realizován workshop pro uživatele a vytvořeny webové stránky, na kterých bude manuál i aplikace zdarma dostupná a publikovány odborné texty.

Pro vývoj původního evaluačního softwaru je klíčové získání dostatečného množství původních a relevantních dat, proto bude realizace projektu probíhat v několika krocích:

  1. identifikace a analýza faktorů přispívajících k efektivnosti komunitní práce,
  2. specifikace očekávání od evaluačního softwaru cílovou skupinou,
  3. definování procesních a výsledných indikátorů komunitní práce,
  4. matematické modelování dat a vytvoření expertního systému,
  5. vývoj první verze softwaru,
  6. pilotování softwaru aplikačními garanty, jeho optimalizace,
  7. tvorba manuálu,
  8. realizace workshopu pro uživatele,
  9. podpora zavedení softwaru do praxe.TA ČR Projekt TL01000351 Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2018